Elina Loisa

Kirjailija

40F  /  30M

"Olen arviolta 40% feminiininen ja 30% maskuliininen. En normaalisti ajattele itseäni näiden määritelmien kautta ja oikeastaan minun on vaikea sanoa, mitkä kaikki ominaisuuteni olisivat feminiinisiä ja mitkä maskuliinisia. Jotkut ominaisuudet ovat ehkä molempia, jotkut eivät kumpaakaan. Koen nämä määritelmät ongelmallisina myös, koska ne ovat kulttuurisesti latautuneita ja arvottuneita, ja koska niitä käytetään vanhojen sukupuoliroolien pönkittämiseen. On haastavaa tarkastella niitä neutraaleina ja kulttuurisesta painolastista vapaina. Oikeastaan ne mielestäni liittyvätkin enemmän sukupuolirooleihin kuin sukupuolisuuteen. Itse puhuisinkin mieluummin naiseudesta ja miehisyydestä, jotka voivat ilmetä eri yksilöiden kohdalla eri tavoin. Feminiinisyys ei mielestäni ole naiseuden synonyymi eikä maskuliinisuus miehisyyden.

Sukupuolimääritelmäni on aina sopinut omaan käsitykseeni, olen siis aina kokenut olevani nainen - vain siitä olen ollut usein eri mieltä ympäröivän maailman kanssa, mitä kaikkea se määritelmä pitää sisällään. En enää jätä asioita tekemättä siksi, jos ne eivät sovi vallitsevaan käsitykseen siitä, mikä on naisille sopivaa, kuuluvaa tai tyypillistä. Joskus olen kyllä jättänyt jotain asioita tekemättä siksi, että en ole halunnut toistaa stereotypioita. Tämäkään ei silti ole hyvä asia. Nykyisin pyrin kuuntelemaan vain itseäni ja olemaan välittämättä eri tahoilta tulevista odotuksista, mikäli sellaisia on. No, ehkä joitain asioita saatan tehdä tai olla vähän salaa muilta, mutta niinhän kaikki tekevät. Joskus nuorena olin alttiimpi kulttuurisille odotuksille ja se aiheutti epävarmuutta. Nykyisin minusta tuntuu hyvältä olla tällainen mitä olen. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että olisin ”valmis” tai muuttumaton, tai ettenkö saattaisi tavoitella joitain ominaisuuksia. Muutos on koko ihmisyyden yksi perusolomuoto. Esimerkiksi toivoisin olevani fyysisesti voimakkaampi, järjestelmällisempi ja osaavani paremmin sisustaa. Haluaisin myös kehittyä paremmaksi runojen kirjoittamisessa. Kirjoittaminen on yksi esimerkki asiasta, joka ei suoranaisesti liity feminiinisyyteen eikä maskuliinisuuteen."